Veřejná debata k územní studii

Město Plzeň uspořádalo veřejnou debatu k územní studii Americká – Sirková, která se uskutečnila ve středu 10. ledna 2018. Tato debata seznámila občany Plzně a další zájemce s budoucí podobou významného území v centru krajské metropole. Na veřejnou diskuzi přišlo na tři sta zájemců. Územní studii představili společně zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, následně se vyjádřili ke studii mimoplzeňští odborníci, ale i klíčový vlastník v daném území. Za město Plzeň se představení zúčastnil technický náměstek Pavel Šindelář.

„Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravoval územní studii Americká – Sirková několik měsíců. V loňském roce ji schválilo Zastupitelstvo města Plzně s podmínkou představení studie veřejnosti. Výstupem byla mimo jiné tato více než dvouhodinová debata, která umožnila přivést na jedno místo všechny aktéry ke společné diskuzi. Považuji to za začátek delšího dialogu, které chceme s obyvateli a klíčovým vlastníkem při řešení území vést,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Během veřejné debaty byli přítomní detailně seznámeni s územní studií, požadavky, které klade na budoucí výstavbu, ale i historickým vývojem prostoru mezi řekou Radbuzou a železnicí. Ke studii a řešenému území mezi Americkou ulicí, Denisovým nábřežím a Nádražní ulici, jehož součástí je i prostor po bývalém Domu kultury, se následně vyjádřili odborníci i veřejnost.

Zpět na novinky