29. 01. 2021

AMESIDE získal kladné stanovisko EIA

Ameside

Předpokládanou podobu i funkcionalitu jednotlivých bloků umístěných v prostoru mezi ulicemi Americká, Denisovým nábřežím a plzeňským vlakovým nádražím investor již opakovaně prezentoval plzeňské veřejnosti.

Vydání kladného stanoviska v rámci posuzování jeho vlivů na životní prostředí předcházelo déle než rok trvající řízení i veřejné projednávání této věci v září letošního roku. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje pak na konci roku 2020 potvrdil, že se společnost AMESIDE v projektu vypořádala s připomínkami účastníků řízení, které v rámci procesu EIA vznesli především Krajská hygienická stanice a také někteří aktivisté. Přikládáme Vám k dispozici celý článek.