06. 06. 2022

Požádali jsme o vydání územního rozhodnutí

Ameside

Věříme, že žádné komplikace v průběhu vydání územního rozhodnutí nebudou a začneme stavět v roce 2024.

Požádali jsme o vydání územního rozhodnutí k projektu. Na podkladech a veškerých přípravách žádosti o územní rozhodnutí jsme pracovali skoro rok. S podmínkami a připomínkami vzešlými z předchozí schválené studie EIA, které jsme měli splnit pro vydání rozhodnutí, jsme se podle mě bezezbytku vypořádali. Více se dozvíte zde