Americká Sirková Denisovo nábřeží

Nová šance pro centrum Plzně

Více informací

Partneři
projektu

Na ověřování realizovatelnosti plánovaného projektu v návaznosti na územní studii zpracovanou městem Plzeň se podílejí renomovaní a zkušení poradci.

V oblasti architektury spolupracujeme s mezinárodní architektonickou kanceláří Chapman Taylor, která má dlouholeté zkušenosi s realizací výstavby v centrech měst po celém světě. Dále spolupracujeme s mladými, progresivními architekty se skvělými nápady ze společnosti AGE projekt. V neposlední řadě máme ve svém týmu i místního architekta z projekční společností Architekt pro zajištění znalosti místního prostředí a respektování historických skutečností. Efektivní využití komerčních prostorů této nové části města bylo svěřeno prestižní mezinárodní společnosti Cushman & Wakefield. Otázky urbanismu konzultujeme s odborníky z Katedry architektury ČVUT.

Unikátní území
Jedinečná příležitost

Předmětná lokalita v prostoru vymezeném ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží bezprostředně navazuje na historické jádro a součnasně leží v přirozené trase obyvatel a návštěvníků Plzně mezi hlavním uzlem hromadné dopravy a samotným centrem města. Toto unikátní území logicky vybízí k rozšíření centrální části města, k vytvoření podmínek pro její oživení a ke zatraktivnění života či pobytu ve středu Plzně.

Poloha tohoto území spolu s jeho nezastavěností či řídkou a již překonanou nekoncepční zástavbou nás vedou k tomu, aby v rámci plánovaného projektu vznikla nová část města s celodenním životem, kde se bude bydlet i pracovat, kam se bude chodit za zábavou i trávit volný čas.

Aktuální stav Aktuální stav
Současný neutěšený stav

Nová část města

Absence života v prostoru mezi Americkou a Denisovým nábřežím negativně ovlivňuje i život v navazujícím historickém jádru Plzně. Vylidňování centra města je špatné pro lokální obchodníky, pro vytvoření příjemné atmosféry a atraktivního prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky a v neposlední řadě i pro bezpečnost.

Zástavba řešeného území je klíčem k dalšímu rozvoji v lokalitě i navazujícím okolí. Přirozeně nastartuje stávající vlastníky okolních staveb k renovaci objektů a přiláká nové investice.

Inspirace a zkušenosti ze zahraničí

inspirace 1

Města západní Evropy řešila projekty dostavby centra dříve než v České republice. Mnoho úspěšných realizací nám proto může být velmi dobrou inspirací.

inspirace 2

Vylidňování středu města byl a je problematický jev posledních desetiletí. V Německu, Rakousku nebo ve Velké Británii lze proto dnes nalézt mnoho zdařilých projektů, kdy byla nevyhovující či již překonaná zástavba v centrální části nahrazena novými stavbami. Tyto počiny dokázaly navrátit život do srdcí měst, protože respektují moderní styl života. A to bude i cílem připravovaného projektu v Plzni.

Veřejná prostranství

Základem pro koncept řešení dostavby předmětného území jsou veřejné prostory. Vytvoříme náměstí, piazzety, ulice, které umožní jak pohodlný pohyb skrz tuto lokalitu, tak i zpříjemní pobyt v ní. veřejné prostory budou doplněny městskými prvky a různorodým atraktivním řešením např. víceúčelovým využitím schodišť. Tyto prostory se stanou místem pro setkávání, pořádání venkovních kulturních i sezónních akcí.

Vnitřkem území budou vedeny dvě nové ulice pro pěší. Jedna z nich tvoří spojení stávající lávky přes Radbuzu se Sirkovou ulicí, druhá je prodloužením ulice U Lázní k ulici Americká. Tyto nové komunikace umožní nejen pohodlný a jednoduchý průchod lokalitou. Nabídnou také prostor pro setkávání, posezení či pořádání venkovních a společenských programů.

Veřejná prostranství Veřejná prostranství Veřejná prostranství
Veřejná prostranství v Evropských metropolích
2

Územní studie

Nový územní plán města Plzně platný od října 2016 definuje prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj předmětné lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot. Současně je stanovena podmínka prověření změn v území formou územní studie.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval územní studii, která jasným a jednoznačným způsobem definuje možnosti zástavby předmětného území a jeho funkční využití. Zastupitelstvo města Plzně schválilo územní studii v říjnu 2017 a tím se územní studie stala součástí územně plánovací dokumentace. Tento krok otevřel cestu k zahájení příprav projektu pro řešení předmětného území.

Více na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Uzemní studie Uzemní studie Uzemní studie
Územní studie zpracovaná Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně

Co nová část města nabídne?

Veřejná prostranství
Průchodnost území
Bydlení
Gastronomie
Sport a zábava
Administrativa
Kultura
Služby a obchody